+371 29 330 062
Mon - Fri: 9:00-17:00
info@omebeles.lv
Language: ru lv en
0
Amount0
Price incl. VAT

Lietošanas noteikumi

 

Mūsu pakalpojumi

SIA OSPACE piedāvā iegādāties dažāda veida preces un pakalpojumus, kā arī piedāvā veikt to piegādi līdz SIA OSPACE birojam vai patērētāja dzīvesvietā. 

 

Pasūtījuma apstiprināšana

Tiklīdz pircējs veic pasūtijumu, Omebeles konsultanti sazinās ar pircēju gan elektroniski, gan telefoniski par pasūtijuma izpeldes laiku līdz brīdim kamēr pircējs saņem savu pasūtijumu.

 

Preču piegādes noteikumi un izmaksas

SIA OSPACE piedāvā vairākas piegādes metodes. Visas pieejamās piegādes metodes un to izmaksas ir norādītas zemāk. Tiklīdz patērētājs veic tiešsaistes pasūtījumu, Omebeles operatori pa e-pastu informē viņu par tālāko veiktā pasūtījuma gaitu līdz pat brīdim, kad patērētājs to saņēmis.

 

Piegāde līdz “Omebeles” SIA OSPACE veikalam

 • Saņemt savu preci var no Omebeles veikala bez maksas. Pēc pasūtījuma noformēšanas operatori sazinās ar patērētāju un paziņo, kad prece tiks piegādāta uz izvēlēto veikalu! Saņemot preci, patērētājam jāuzrāda pasūtījuma ID numurs.

 

Piegāde ar kurjeru

 • Pasūtijuma piegāde 1-3 darba dienu laikā, ja prece ir pieejama mūsu noliktavā vai 4-8 nedēļas, ja prece atrodas ražotāja noliktavā. Preces piegādes laiki ir norādīti internetveikālā pie preces apraksta. Piegādes cena ir atkarīga no preces veida un svara, cena sākot no 25,00 eiro. SIA OSPACE sadarbības partneris sazināsies ar patērētāju ne vēlāk kā 30 minūtes pirms noteiktā piegādes laika. Lai saņemtu papildu informāciju šajos jautājumos, lūdzam zvanīt pa +371 25 892 188 vai rakstīt uz e-pastu info@omebeles.lv .

 

Preču saņemšanas procedūra

Ja pasūtījums ir noformēts uz fizisko personu un saņemšanas vieta ir Omebeles veikals, pasūtījuma saņemšanai pietiekami nosaukt tikai pasūtījuma ID numuru. Šajā gadījumā pasūtījumu var saņemt patērētājs vai trešā persona, kas zina pasūtījuma ID numuru.

 

Patērētāja tiesības un pienākumi

Preces atgriešana bez iemeslu paskaidrošanas ir iespējama 14 dienu laikā pēc pirkuma. Šajā gadījumā, Jums ir nepieciešams uzrakstīt iesniegumu brīvā formā, kurš adresēts uzņēmumam - SIA “OSPACE” (juridiskā adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, Latvija), un nosūtīt to uz elektronisko pastu info@omebeles.lv. Pēc tam prece ir jānosūta atpakaļ vai jānodod mums Omebeles veikalā bez neattaisnotas vilcināšanās. Papildu informācija pa telefonu +371 25 892 188 vai, rakstot ziņu uz elektronisko pastu info@omebeles.lv. Patērētājam ir tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā. Atteikuma tiesības beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs vai trešā persona, kuru patērētājs norādīja vai pilnvaroja saņemt preci, paziņojot pasūtījuma ID, un kas nav pārvadātājs, saņēmāt preci savā lietošanā. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums, to precīzi formulējot (piemēram, vēstulē, kas nosūtīta pa pastu vai elektronisko pastu), ir jāinformē mūs par šo lēmumu: SIA “OSPACE”, juridiskā adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, telefona numurs +371 25 892 188, elektroniskais pasts: info@omebeles.lv. Lai būtu ievērots atteikuma tiesību termiņš, ir pietiekami nosūtīt savu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu līdz to darbības termiņa beigām.

Preces nevar atgriezt 14 dienu laikā, ja:

 • patērētājs ir iznīcinājis vai būtiski sabojājis preces iesaiņojumu;

 

SIA OSPACE informē, ka gadījumā, ja prece tiek pasūtīta speciāli pircējam un tās cena pārsniedz 5000 eur, pirkums tiek noformēts tikai pārdevēja veikala telpās (klātesot pircējam), iemaksājot 10% priekšapmaksu. Gadījumā, ja pircējs pirms preces piegādes ir atteicies no preces, priekšapmaksa netiek atmaksāta. Pirms visas pirkuma maksas samaksas pircējs pārliecinās par preces kvalitāti un atbilstību tā vēlmēm. Uz šāda veida pirkumiem neattiecas 14 dienu atteikums, jo darījums tiek veikts veikala telpās klātesot pircējam. Saņemot preces no kurjera, lūdzu, pārliecinieties par to, ka iesaiņojums nav bojāts! Ja ir bojājumi, obligāti norādiet tos preču pieņemšanas aktā, kas atrodas pie kurjera! Ja iesaiņojuma defekts netiks fiksēts pieņemšanas aktā preces saņemšanas brīdī, vēlāk mēs nevarēsim izskatīt Jūsu pretenzijas par iesaiņojuma un tajā esošās preces bojājumiem. Ja prece ir saņemta bojātā iesaiņojumā un NAV sastādīts akts, tad to var nepieņemt atpakaļ, ja Jūs nolemsiet no tās atteikties 14 dienu laikā.

 

Ja iepakojums nav bojāts, bet ir atvērts jūs redzējāt, ka:

 • precei ir ārējie bojājumi (piemēram, bojajums uz galda virsmas);
 • trūkst detaļu, kuras ir norādītas komplektācijā (piemēram, kastē trūkst uzgriežņa vai skrūves),

trīs dienu laikā pēc preces saņemšanas Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un izteikt mums pretenziju. Visas pretenzijas, kas ir iesniegtas pēc šī termiņa, izskatītas netiks. Papildu informācija– pa tālruni +371 25 892 188 vai, rakstot ziņu uz elektronisko pastu info@omebeles.lv.

 

Patērētāja tiesības, ja prece vai pakalpojums neatbilst līguma nosacījumiem

PATĒRĒTĀJS – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Juridiska persona – NAV patērētājs un uz juridiskām personām neattiecas Patērētāju tiesību aizsardzības likums un tam piesaistītie MK noteikumi un citi patērētāju tiesību regulējošie normatīvajiem aktiem. Juridiskai personai ir jāslēdz atsevišķs līgums, vai jāvadās no preces garantijas talonā noteiktās kārtības un garantijām.

Patērētājs, kuram sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums, vispirms ir tiesīgs pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Ja tas nav iespējams, patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina pakalpojuma cenu vai atmaksā par pakalpojumu samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par pakalpojumu samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā labums, ko patērētājs guvis, izmantojot pakalpojumu, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem - Jebkurš strīds, kas rodas starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.


Ja strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, patērētājs iesniedz pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu, kurā norāda:

 • savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
 • iesnieguma iesniegšanas datumu;
 • strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

 

Naudas atgriešana par preci un piegādi

Ja Jūs atsakāties no preces, ievērojot atteikuma tiesību termiņu, mēs atmaksāsim visu no Jums saņemto naudu, tostarp izdevumus par piegādi (izņemot papildu izdevumus, kuri ir radušies, ja Jūs izvēlējāties piegādes veidu, kurš nav vislētākais no mūsu piedāvātajiem piegādes standarta veidiem), bez neattaisnotiem kavējumiem un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tās dienas, kad mēs tiksim informēti par Jūsu lēmumu atteikties no konkrētās preces.

Atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu apmaksas veidu, kuru Jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja nav izteikta skaidra piekrišana citam apmaksas veidam.

Jebkurā gadījumā saistībā ar šo atmaksu no Jums netiks iekasēta samaksa, mēs varam aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr saņemsim preci atpakaļ, vai arī, kamēr Jūs uzrādīsiet apstiprinājumu tam, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir izpildīta ātrāk.


Pievērsiet uzmanību tam, ka:

 • Preci ir nepieciešams nosūtīt atpakaļ vai arī nodot mums Omebeles veikalā - bez neattaisnotiem kavējumiem un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienas pēc dienas, kad Jūs paziņojāt mums par savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs izsūtīsiet preces atpakaļ līdz 14 dienu termiņa beigām no preces iegādes (saņemšanas) dienas.
 • Jums būs jāsedz tiešie izdevumi, kas saistīti ar preces atgriešanu.
 • Jūs esat atbildīgi par preces vērtības samazināšanos, ja preces ir lietotas citiem mērķiem, kas nav saistīti ar tās īpašībām.
 • Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu laikā, kad ir spēkā atteikuma tiesības (tostarp par pilnu un nevainojamu iesaiņojuma saglabāšanu).
 •  

Uzņēmuma rekvizīti

SIA OSPACE 
Reģistrācijas numurs: 50103169391 
PVN reģistrācijas numurs: LV50103169391 
Juridiskā adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002 
Pasta adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002 
AS Swedbank HABALV22 
IBAN LV28HABA0551043662996

Our page uses cookies for your best user experience
Privacy policy
Accept